Nábor Judo Ústí nad Labem, z. s.

O nás

Judo Ústí nad Labem, z. s. je zapsaný spolek u Krajského soudu Ústeckého kraje pod L 7724 (viz. výpis z rejstříku). Spolek byl založen v roce 2011 a o té doby úspěšně funguje až dosud. Ve výše uvedeném odkazu naleznete i aktuální strukturu spolku.

Spolek se řídí svými stanovami, jejichž znění je zde: stanovy a doporučujeme jejich prostudování, zejména článek III.a IV., který se týká členství v našem spolku a podmínek členského příspěvku do našeho spolku. Členský příspěvek upravuje ještě směrnice č. 2 jejíž znění naleznete zde: směrnice č. 2 .

Příspěvky

  1. Výše členského příspěvku je stanovena na 3.500,-Kč / rok (12 měsíců). U dvou dětí (členů) se členský příspěvek stanovuje ve výši 3.200,-Kč / rok (12 měsíců) / 1 dítě.
  2. Možnost úhrady členského příspěvku je:
    1. jednorázově 1 x 3.500,-Kč, u více dětí počet dětí x 3.200,-Kč.
    2. na splátky 1 x 2.300,-Kč + 1 x 1.400,-Kč (druhá splátka). U více dětí počet dětí x 2.000,-Kč + počet dětí x 1.200,-Kč. Druhá splátka čl. příspěvku je splatná nejpozději do 5-ti měsíců od provedení 1. splátky.

Platbu čl. příspěvku lze provést na tréninku komukoliv z Výboru spolku nebo převodem na účet u Fio banky č. 2500155294/2010 jako variabilní symbol uveďte číslo 22014 a uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení člena. Součástí čl. příspěvku je i výběr poplatku na licenční známy do Českého svazu juda a případné platby 3 stranám. V licenčním poplatku Českému svazu juda je obsaženo i pojištění.

O blížící se platbě jste vždy vyrozuměni na vámi uvedený mail.

O případných problémech s platbou, důrazně prosíme, sdělte nám tuto skutečnost sami na mail nebo osobně na tréninku. Předejte tak nechtěné trapné situaci pro nás, vaše dítě i pro vás, kdy se budeme po chybějící platbě shánět.

Tréninky

Kdy Pondělí, středa, pátek 16.00-17.30 - 2. skupina
17.30-19.30 - 3. skupina
Úterý, čtvrtek 16.00-17.00 - 1A. skupina
17.00-18.30 - 1B. skupina
18.00-19.00 - 3. skupina posilovna
Neděle 14.00-15.30 - judo kata (individuálně)

Skupiny

1A – přípravka (2013 a mladší)
1B – přípravka (2012 a starší)
2 – judisti výkonnostně zařazené do této skupiny
3 – judisti výkonnostně zařazené do této skupiny
Zařazení do tréninkových skupin je závazné a děti se ve skupinách pravidelně posouvají (dle věku nebo výkonnosti). Judo je sport, který je tzv. úpolový a není možné, aby spolu ve skupině byly děti, které si výkonnostně (věkově) neodpovídají, riskujeme tím zranění dětí. Často se nám stává, že rodičům (dětem) přesun do jiné skupiny nevyhovuje, bohužel je to jedno z našich pravidel, se kterým nemůžeme nic dělat a vy se mu musíte podřídit. Nejčastěji tato situace nastává, pokud judo máte jako vedlejší sport (trenéři ostatních sportů to velmi často doporučují, kvůli všestrannosti juda. Judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti. Podporuje všeobecný fyzický rozvoj, kde se harmonicky doplňuje složka fyzická a výchovná bylo organizací UNICEF vyhodnoceno jako nejvšestrannější sport pro děti), ale my nemáme zájem být vedlejším sportem a dítě k nám raději nehlaste. U tréninku jakéhokoliv sportu je nejdůležitější součástí pravidelnost docházky na tréninky. Trénink jednou týdně je velmi málo a Vaše dítě se nic nenaučí. Při tréninku juda se dítě učí všestranným cvičením, úpolovým cvičením, gymnastice, japonštině a sebeovládání. Tento trénink je náročný a jednou týdně nedostačující.

Další aktivity

Kromě tréninků juda se zúčastňujeme skoro každý víkend soutěží. Pro letošní rok se soutěží mohou zúčastnit děti ročníků 2010-2011 nejdříve po ½ roční přípravě a absolvování zkoušek na žluto-bílý pásek, děti ročníků 2012 a mladší nejdříve po roční přípravě a absolvování zkoušek na žluto-bílý pásek. Kromě soutěží pořádáme i víkendové kempy u nás v tělocvičně nebo jedeme k spřátelenému oddílu juda na tréninkový kemp. O prázdninách pak pořádáme 1 týden příměstský tábor a jeden týden v srpnu klasický tábor v Chřibské.

Informace

Informace rodičům (členům) podáváme mailem nebo v časové tísni SMS zprávou nebo voláním. Informace jsou vždy vyvěšeny i na našich www stránkách https://judousti.cz nebo na FB stránkách https://www.facebook.com/judo.usti.nad.labem .

GDPR

Součástí členství v klubu je i souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), ke kterému je nutná i fotografie. Znění GDPR naleznete zde: GDPR. Formulář GDPR vám bude předložen k podpisu po vyplnění a schválení přihlášky. Fotografie člena je nutná, kvůli jeho registraci v Českém svazu juda a v centrálním registru sportovců. Fotografii pořizujeme my, po podání přihlášky na tréninku (není nutné dodávat).

V případě problémů s vyplněním přihlášky, kontaktujte kaulfus@judousti.cz